TANDEM I SKOLORNA, 8.12.2020

09.05.2017 kl. 11:38
Bygdepengen

Föreningen Pohjola-Norden i Kristinestad-Kristiinankaupunki har ansökt och bevilats bidrag för att erbjuda en kultur- och språkresa till Vasa för året 2020-2021 abiturienter som går på tandem-kursen i Kristinestads gymnasium och Kristiinankaupungin lukio. Målsättningen är att utöka samarbetet, sprida kunskap och förbättra språkutvecklingen samt attityder mellan de svensk- och finskspråkiga gymnasieeleverna i Kristinestads kommun.

Pohjola-Nordens målsättning är att sammanföra våra ungdomar över språkgränserna i Kristinestads kommun. I vår styrelse sitter Simoné Kallio som skolansvarig för svenskspråkiga skolsidan och Sari Länsivuori-Laine för finskspråkiga skolsidan.

Kulturresan skulle innehålla ett musei- och teaterbesök. Till resan tillkommer buss- och inträdeskostnader, guidning samt del av matkostnader.

Under kulturresan används båda språken och eleverna kommer att ha samarbetsövningar och diskussioner där de måste prata sitt andra språk.
På grund av COVID-19 kommer TANDEM-eleverna att den 8.12.2020 att se filmen Tove Jansson med pizzabuffé efter filmen.