MEDLEMSBREV

09.05.2017 kl. 11:38
POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI
Årsmöte 23.3.2017
Förbundets aktiviteter

Friluftsdag på Bötombergen 20.5.2017
Vänortsmötet 2017 i Sala

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI

 

Årsmöte 23.3.2017

Förbundets aktiviteter

Vänortsmötet 2017 i Sala

_________________________________________________________________________

 

 

Föreningens årsmöte torsdag 23.3.2017 i Hemslöjdsgården


Nordens dag firas 23.3. och då ordnar föreningen årsmöte i Hemslöjdsgården i Kristinestad, Strandgatan 18.            
Årsmötet inleds med att projektledare Mila Segervall talar om ”Vilket mervärde ger Nordiskt samarbete”. Mila har bl.a. arbetat sex månader för den svenska delegationen i Nordiska rådet som opolitiskt tjänsteman. Vidare har Mila Segervall erfarenhet av arbete i Bryssel och Stockholm.

Vänortsmötet i Sala 29.6. – 2.7.2017 presenteras och diskuteras. Även ungdomar är inbjudna till vänortsmötet. Stadgeenliga ärenden. Var aktiv, kom på föreningens årsmöte.

 

Pohjola-Norden; Förbundsaktiviteter för Nordenmedlemmar och andra intresserade, hemsida = www.pohjola-norden.fi

 

Ungt företagande i Helsingfors onsd. 22.3.2017.

Pohjola-Norden ordnar i samarbete med Ung Företagsamhet ett seminarium om företagsamhet, mod och framgång. Syftet med Min story / Mun tarina –seminariet är att lyfta fram storyn speciellt bakom unga företag och på det sättet uppmuntra unga att förverkliga sina idéer och drömmar inom företagsamhet. Som talare på seminariet är bland annat toppbloggare Desiré Nilsson och Johan Larsson, operativ chef på Friends & Brgrs Saul Mäenpää samt Architect Kimmo Forss från Microsoft som berättar om sina arbetskarriärer och hur de kommit dit de är nu.
 
Evenemanget fungerar som en mötesplats för unga företagare som ännu är i början av sina karriärer och för mer erfarna påverkare. Dagen börjar med ett evenemangstorg klockan 10–14. Samtidigt pågår även det nordiska eSport-evenemanget med speluppvisning där även besökare har möjlighet att se och testa hur olika spel spelas. eSport-evenemanget avslutas i en final, mellan Sverige och Finland, som alla som deltagit i seminariet har möjlighet att följa med. 
 
Seminariet är riktat till påverkare inom näringslivet, politiska beslutsfattare, aktörer i tredje sektorn och framför allt unga. 
Seminariet live-streamas och man följer med seminariet i de övriga nordiska länderna, där det arrangeras tillställningar av Pohjola-Nordens syskonföreningar.
Se Pohjola-Nordens förbunds hemsida www.pohjola-norden.fi. Var och en anmäler sig om intresse finns. Seminariet och bussresan är gratis.

 

Nordiskt gästabud på Åbo slott 25.3.2017

Den nordiska veckan avslutas med Nordiskt gästabud på Åbo Slott 25.3. Gästabudet ordnas i Kungssalen och där kan man äta god mat samt program tillsammans med Hertig Johan. Under kvällens gång får gästerna njuta av både musik och tal. Kvällens program tar gästerna genom historia från medeltiden till nutid, till ära av Finlands hundraåriga resa som en självständig stat.
Förbunder ordnar även gratis busstransport till och från Åbo, se förbundets hemsida www.pohjola-norden.fi
Supéavgift  uppbärs (65 e för medlemmar, 75 för icke-medlemmar)
Var och en anmäler sitt intresse direkt till förbundet.

 

Friluftsdag på Bötombergen lördag 20.5.2017
OBS!! INHIBERAD!!
Nordenföreningen firar Finland 100 år med att ordna en friluftsdag på Bötombergen lördag 20.5.2016 kl .14.00 – 17.00.

Programmet består bl.a. av besök i Korsum med sakkunnig guide, info om Stella Polaris, träff med representanter för ”Den nordiska byskolan” som var ett projekt i Skaftung skola samt bilder från Nordkap.

”I norden anda ” rör vi på oss längs vandringslederna. Fisksoppa serveras i Lokalgrottan. Var och en betalar för maten. Mera info. Om friluftsdagen senare men anteckna detta datum.
 

 

Vänortsmöte i Sala 29.6. – 2.7.2017


Inbjudan till vänortsmöte har kommit från Sala i Sverige. Även ungdomar har inbjudits och de har ett eget program. Vi räknar med att en busslast nordenintresserade åker till Sala med start onsd. 28.6.från Kristinestad och från Åbo kl. 20.55. Tillbaka åker vi sönd 2.7. från Stockholm kl.16.00 till Helsingfors.  Priset för resan är 258 €/person (35-42 pesroner) (På vägen hem finns några A-hytter och då blir resans pris 273 €.)

(Sala vill ha in anmälningslistorna redan 1 maj, vilket är ovanligt tidigt.)

Resenärerna bor gratis i familjer i Sala och på så sätt blir man bra omhändertagen och aktivt deltar i olika ordnade aktiviteter.
Mera detaljprogram kommer senare. Anmäl er redan nu till ordf. Lisbeth Saxberg-Blomkvist, tel. 040 8408585 eller lisbeth.saxberg.blomkvist @gmail.com

 

Lisbeth Saxberg-Blomkvist Jessica Bårdsnes

ordförande tel. 040 840 8585 sekr.040 527 2760

lisbeth.saxberg.blomkvist@gmail.com jessica.bårdsnes@krs.fi