Aktuellt

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI

Kristinestads Rotaryklubb rf - Kristiinankaupungin Rotaryklubi ry

Välkommen på klubbmöte - Tervetuloa klubikokoukselle 19.9.2017 klo 18.00 Hotel Kristina- Kristinestad / Kristiinankaupunki Puhuja- Talare Kjell Skoglund
57300_t.jpg

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI Årsmöte 23.3.2017 Förbundets aktiviteter Friluftsdag på Bötombergen 20.5.2017 Vänortsmötet 2017 i Sala
55287_t.jpg

PN-tidningen

Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.
55286_t.jpg

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.
55285_t.jpg

Föreningarna Nordens Förbunds utlåtanden

Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.