Aktuellt

Verksamhetsplan 2018

Pohjola-Norden i Kristinestad godkända verksmamhetsplan i sin helhet

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI Årsmöte 23.3.2017 Förbundets aktiviteter Friluftsdag på Bötombergen 20.5.2017 Vänortsmötet 2017 i Sala

PN-tidningen

Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Föreningarna Nordens Förbunds utlåtanden

Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.