Vänster spalt

Pohjola-Norden i Kristinestad

Pohjola-Norden i Kristinestad är en tvåspråkig ideell förening som vill sprida nordisk information genom aktiviteter för alla åldrar som är intresserad av Norden. 
Föreningen är en av de största föreningarna i distriktet med ett antal på 129 medlemmar.

Vi ordnar aktiviteter som föreläsningar, kulturresor i närmiljön och har ett aktivt vänortssamarbete. Skolorna engageras via bibilioteksveckan och genom förbundets skolverksamhet.
Nordens betydelse är för oss viktig från europeisk och global synvinkel.
Vänorter: Sala i Sverige, föreningen Kalövig i Danmark och Åndalsnes (Rauma kommune) i Norge.
Ta gärna kontakt och kom med i det nordiska arbetet!

Föreningens hemsida

Föreningens hemsida hittar du under www.pohjola-norden.fi  På förbundets startsida: Föreningar – Västra Finland – Pohjola-Norden i Kristinestad.
Du kan också googla Pohjola-Norden i Kristinestad.

Medlemsrabatt
På de konserter som Pohjola-Norden är medarrangör i eller liknande, kan ni visa upp ert elektroniska medlemskort (eller i pappersform), och få rabatt.

Träff på Bötombergen Lördag 29.10.2022kl. 13.00-16.00
Pohjola-Norden i Kristinestad - Kristiinankaupunki rf har erhållit bidrag från Bygdepengen för en friluftsdag/naturdag på Bötombergen.

Kl. 13         Samling vid restaurant lokalgrottan
Janne Smeds från Länken Ski berättar om verksamheten på Bötombergen samt vilka utvecklingsplaner och utmaningar som finns för området.
Kl. 13.30     Föreningen bjuder på varm saft, därefter går vi runt på området och Carl-Anders Lundberg berättar om naturen, floran och faunan, på Bötombergen.

Vi promenerar inga långa sträckor så att alla kan delta. Kläder enligt väderlek och terräng.
Kl. 15.00     Soppa och kaffe för 15 €/person.
Företagarparet Helander berätta om restaurangverksamheten i Lokalgrottan.

Alla välkomnas till naturdagen.

Restaurangen önskar att nordenföreningen på förhand meddelar hur många som deltar i träffen – med tanke på maten. Meddela ordf. Lisbeth S-B senast torsd. 27.10. tel. 0408408585 eller lisbeth.saxberg.blomkvist@gmail.com

Kommande verksamhet:
Min älskade sjökapten är regisserad av Klaus Härö förevisas under Svenska veckan måndag 31.10.2022 kl. 18.30 på Bio DUX. Gratis filmförevisning.

Nordiska litteraturveckan infaller 14-20.11.2022. Under litteraturveckan samarbetar nordenföreningen med Stadsbiblioteket angående högläsning för barn i lågstadierna. Detta år är det de svenskspråkiga lågstadierna, som är i tur.

Anmäl gärna ditt intresse för att komma och läsa högt för barnen till ordf. Lisbeth S-B. Läsning sker till största delen på stadsbiblioteket.


Pohjola-Norden Kristiinankaupunki

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki on kaksikielinen aatteellinen yhdistys, joka haluaa antaa tietoja Pohjolasta järjestämällä toimintaa kaiken ikäisille. 
129 jäseninen yhdistys on piirin suurimpia.

Järjestämme luentoja, kulttuurimatkoja lähiympäristöön ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ystävyyskuntiemme kanssa. Koulut osallistuvat toimintaan kirjastoviikolla ja liiton kouluissa järjestämään toimintaan.
Pohjola on meille tärkeä eurooppalaisesta ja globaalisesta näkökulmasta katsoen.

Ystävyyskaupungit: Sala Ruotsissa, Kalövigin yhdistys Tanskassa sekä Åndalsnes (Rauma kommune) Norjassa.

Ota yhteyttä ja tule mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön!

Höger spalt

Kontaktuppgifter - Yhteystiedot

Ordförande - Puheenjohtaja
Lisbeth Saxberg-Blomkvist
lisbeth.saxberg.blomkvist (at) gmail.com

Viceordförande - Varapuheenjohtaja

Roy Hedman
roy.hedman@gmail.com

Sekreterare - Sihteeri
Jessica Bårdsnes
jessica.bardsnes (at) krs.fi

Kassör - Rahastonhoitaja
Marina Wiklund, styrelsemedlem - hallituksen jäsen

Sari Länsivuori-Laine, kouluvastaava suomenkielinen koulu
Harriet Lindelöf-Sahl, styrelsemedlem - hallituksen jäsen

Simoné Kallio, skolrepresentant svenska skolväsendet, utanför styrelsen

Verksamhetsplan 2022

Pohjola-Norden i Kristinestad godkända verksmamhetsplan i sin helhet