Vänster spalt

Pohjola-Norden i Kristinestad

Pohjola-Norden i Kristinestad är en tvåspråkig ideell förening som vill sprida nordisk information genom aktiviteter för alla åldrar som är intresserad av Norden. 
Föreningen är en av de största föreningarna i distriktet med ett antal på 153 medlemmar.

Vi ordnar aktiviteter som föreläsningar, kulturresor i närmiljön och har ett aktivt vänortssamarbete. Skolorna engageras via bibilioteksveckan och genom förbundets skolverksamhet.
Nordens betydelse är för oss viktig från europeisk och global synvinkel.

Vänorter: Sala i Sverige, föreningen Kalövig i Danmark och Åndalsnes (Rauma kommune) i Norge.
Ta gärna kontakt och kom med i det nordiska arbetet!

NORDISKA LITTERATURVECKAN 12-18.11.2018
Kom och lyssna på Dennis Rundt som berättar om sin nya bok: My darling Dolly på LAPPFJÄRDS BIBLIOTEK (Lappfjärdsvägen 728 D)
to 15.11.2018 kl. 18

"Inför sin 18-årsdag vårvintern 1912 sänds den ostyriga Ester av sina föräldrar från Wasa till Amerika med en andra klass biljett på RMS Titanic.

Berättelsen om henne, hennes handelsresande man Carl.Julius och deras dotter Dolly är en hisande, stundom tragisk och till stora delar sann historia skriven av Esters dotterson Dennis Rundt.
My darling Dolly utspelas i Finland, USA ocg Sverige och ör en tidsresa genom ett händelserikt 1900-tal, en släktodyssé som lärorikt och medryckande skildrar bluffkaruseller och längtan efter trygghet och tar ett nytt grepp i den finlandssvenska emigrantlitteraturen."

VÄLKOMMEN!                         

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki on kaksikielinen aatteellinen yhdistys, joka haluaa antaa tietoja Pohjolasta järjestämällä toimintaa kaiken ikäisille. 
153 jäseninen yhdistys on piirin suurimpia.

Järjestämme luentoja, kulttuurimatkoja lähiympäristöön ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ystävyyskuntiemme kanssa. Koulut osallistuvat toimintaan kirjastoviikolla ja liiton kouluissa järjestämään toimintaan.
Pohjola on meille tärkeä eurooppalaisesta ja globaalisesta näkökulmasta katsoen.

Ystävyyskaupungit: Sala Ruotsissa, Kalövigin yhdistys Tanskassa sekä Åndalsnes (Rauma kommune) Norjassa.

Ota yhteyttä ja tule mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön!

POHJOISMAINEN KIRJALLISUUSVIIKKO 12-18.11.2018
Dennis Rundt kertoo uusimmasta kirjastaan: My darling Dolly LAPVÄÄRTIN KIRJASTOSSA (LApväärtintie 728 D) 
to 15.11.2018 klo. 18.00
TERVETULOA!
 

Höger spalt

Kontaktuppgifter - Yhteystiedot

Ordförande - Puheenjohtaja
Lisbeth Saxberg-Blomkvist
lisbeth.saxberg.blomkvist (at) gmail.com

Viceordförande - Varapuheenjohtaja

Roy Hedman
roy.hedman@gmail.com

Sekreterare - Sihteeri
Jessica Bårdsnes
jessica.bardsnes (at) krs.fi

Kassör - Rahastonhoitaja
Marina Wiklund, vald utanför styrelsen

Sari Länsivuori-Laine, kouluvastaava suomenkielinen koulu
Carina Österback-Ragnäs, skolrepresentant svenska skolväsendet
Börje Enlund, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Carola Malmberg, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Simoné Kallio, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Tommy Englund, styrelsemedlem - hallituksen jäsen

Verksamhetsplan 2018

Pohjola-Norden i Kristinestad godkända verksmamhetsplan i sin helhet
57300_t.jpg

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI Årsmöte 23.3.2017 Förbundets aktiviteter Friluftsdag på Bötombergen 20.5.2017 Vänortsmötet 2017 i Sala
55287_t.jpg

PN-tidningen

Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.