Vänster spalt

Pohjola-Norden i Kristinestad

Pohjola-Norden i Kristinestad är en tvåspråkig ideell förening som vill sprida nordisk information genom aktiviteter för alla åldrar som är intresserad av Norden. 
Föreningen är en av de största föreningarna i distriktet med ett antal på 163 medlemmar.

Vi ordnar aktiviteter som föreläsningar, kulturresor i närmiljön och har ett aktivt vänortssamarbete. Skolorna engageras via bibilioteksveckan och genom förbundets skolverksamhet.
Nordens betydelse är för oss viktig från europeisk och global synvinkel.
Vänorter: Sala i Sverige, föreningen Kalövig i Danmark och Åndalsnes (Rauma kommune) i Norge.
Ta gärna kontakt och kom med i det nordiska arbetet!

Detta år, 2019 fyller Pohjola-Norden i Kristinestad 70 år.
Föreningens medlemmar bör uppmärksammas genom att föreningen ger möjlighet att delta i olika aktiviteter. Medlemmarna skall få glädje och nordisk kunskap genom våra aktiviteter.

Filmförevisningar på Bio Dux:

Bio Dux  - filmförevisning av filmen Britt-Marie var här - sönd. 5.5.2019 kl. 18.00
Nordenföreningen bjuder medlemmarna och nordenintresserade personer på filmen Britt-Marie var här. Filmen är svenskspråkig med finskspråkig textning.

Vi i nordenföreningen vill ”lyfta fram” nordiska filmer. Detta gör vi tillsammans med Bio Dux. Vår förening köper föreställningen, som vi bjuder våra medlemmar och nordenintresserade på. Föreställningen öppen för alla intresserade.  Välkomna till Bio Dux

SYNOPSIS: Britt-Marie är inte alls en ordningsfascist. Det är bara det att smuts och oorganiserade besticklådor får henne att skrika på insidan. När hon lämnar sin man efter 40 år och ett liv som hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta omvärlden. Det enda jobb hon kan få finns i Borg, en liten håla där allt är nedlagt förutom den ölstinkande pizzerian och det lokala fotbollslaget. Britt-Marie får i uppdrag att träna byns ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll.

Britt-Marie spelas av Pernilla August och filmen hade premiär i Sverige januari 2019.

Kulturresa i närmiljön till Seinäjoki: OBS!!!

Den planerade kulturresan i närmiljön till Seinäjoki kommer att ske först inkommande höst (inte 4.5.2019 som vi tidigare har meddelat)
Pohjola-Nordens förbund har ändrat datum för förbundsmötet, så att förbundsmötet i Torneå ordnas samma datum 4.5.2019 som vi hade planerat vår kulturresa i närmiljön till Seinäjoki.  P-N i Seinäjoki har meddelat att ledningen för föreningen deltar i förbundsmötet, vilket betyder att vi får en ny inbjudan till kulturresa inkommande höst.

Vänortsmöte i Danmark 27-30.6.2019.

Föreningen Norden Kalö Vig i Hornslet har inbjudit vänorterna Kristinestad, Sala och Åndalsnes till vänortsmöte tors. 27.6. – sönd. 30.6.2019. I detta nu är vi 10 personer anmälda. Ingen speciell inbjudan har kommit till staden Kristinestad och ungdomarna.

Detta betyder att kommunala repr. inte deltar i vänortsmötet.  

Den nya sammanslagna kommunen Syddjurs har beslutat att de inte mera är vänort med Kristinestad, Sala och Åndalsnes. De danska ungdomarna går ännu i skolan då vänortsmötet pågår.
Kristinestad har alltid värderat vänortsveksamheten, som ger mycket glädje, kunskap och vänskapsband.  Vi från nordenföreningarna bor gratis i familjer. Det finns även möjlighet att bo på hotell på egen bekostnad.
Denna gång åker vi med flyg till Århus, som är 20 km från Hornslet.

Ännu finns det möjlighet att anmäla sig till vänortsmötetANMÄLAN till ordförande Lisbeth Saxberg-Blomkvist, lisbeth.saxberg.blomkvist@gmail.com

Pohjola-Norden firar 70-årsjubileum 8-9.11.2019
Nu är det klart med festtalarna, som är Sveriges ambassadör i Finland Anders Ahnlid och Finsk-svenska handelskammarens VD Kjell Skoglund.

VÄLKOMMEN!                         

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki on kaksikielinen aatteellinen yhdistys, joka haluaa antaa tietoja Pohjolasta järjestämällä toimintaa kaiken ikäisille. 
163 jäseninen yhdistys on piirin suurimpia.

Järjestämme luentoja, kulttuurimatkoja lähiympäristöön ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ystävyyskuntiemme kanssa. Koulut osallistuvat toimintaan kirjastoviikolla ja liiton kouluissa järjestämään toimintaan.
Pohjola on meille tärkeä eurooppalaisesta ja globaalisesta näkökulmasta katsoen.

Ystävyyskaupungit: Sala Ruotsissa, Kalövigin yhdistys Tanskassa sekä Åndalsnes (Rauma kommune) Norjassa.

Ota yhteyttä ja tule mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön!

Tänä vuonna Pohjola-Nordenin paikallinen yhdistys täyttää 70 vuotta!

 Yhdistyksen jäsenet saa juhlavuoden kunniaksi osallistua erilaisiin tapahtumiin vuoden aikana. Haluamme että meidän jäsenet tuntevat iloa ja pohjoismaista yhteenkuuluvuutta meidän tapahtumien kautta!

Bio Dux – elokuvanäytöksiä
Ruotsalainen elokuva "Britt-Marie" näytetään 05.05.2019 klo 18 Bio Duxilla. Ilmainen näytös.

Kulttuurimatka lähiympäristöömme Seinäjoelle 4.5.2019. PERUUTTU!!!! Matka järjestetään syksyllä 2019.

Ystävyyskaupunki-matka Tanskaan 27-30.6.2019 ILMOITTAUTUMINEN puheenjohtaja Lisbeth Saxberg-Blomkvist, lisbeth.saxberg.blomkvist@gmail.com

Yhdistyksen 70-vuotis juhla pidetään 8.-9.11.2019. Juhlapuhujat: Ruotsin suurlähettiläs Helsingissä Anders Ahnlid sekä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund.

 

Höger spalt

Kontaktuppgifter - Yhteystiedot

Ordförande - Puheenjohtaja
Lisbeth Saxberg-Blomkvist
lisbeth.saxberg.blomkvist (at) gmail.com

Viceordförande - Varapuheenjohtaja

Roy Hedman
roy.hedman@gmail.com

Sekreterare - Sihteeri
Jessica Bårdsnes
jessica.bardsnes (at) krs.fi

Kassör - Rahastonhoitaja
Marina Wiklund, vald utanför styrelsen

Sari Länsivuori-Laine, kouluvastaava suomenkielinen koulu
Carina Österback-Ragnäs, skolrepresentant svenska skolväsendet
Börje Enlund, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Simoné Kallio, styrelsemedlem - hallituksen jäsen

Verksamhetsplan 2018

Pohjola-Norden i Kristinestad godkända verksmamhetsplan i sin helhet

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI Årsmöte 23.3.2017 Förbundets aktiviteter Friluftsdag på Bötombergen 20.5.2017 Vänortsmötet 2017 i Sala

PN-tidningen

Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.