Vänster spalt

Pohjola-Norden i Kristinestad

Pohjola-Norden i Kristinestad är en tvåspråkig ideell förening som vill sprida nordisk information genom aktiviteter för alla åldrar som är intresserad av Norden. 
Föreningen är en av de största föreningarna i distriktet med ett antal på 153 medlemmar.

Vi ordnar aktiviteter som föreläsningar, kulturresor i närmiljön och har ett aktivt vänortssamarbete. Skolorna engageras via bibilioteksveckan och genom förbundets skolverksamhet.
Nordens betydelse är för oss viktig från europeisk och global synvinkel.

Ta gärna kontakt och kom med i det nordiska arbetet!

Händelser:

Nordiska biblioteksveckan 13 - 19.11.2017

Pohjola-Norden i Kristinestad samarbetar med stadsbiblioteket i Kristinestad och ordnar program under biblioteksveckan 13-19.11.2017 enligt följande:

Måndagen 13.11  kl 9.00-10.35               Högläsning för barn i Lappfjärds skola

Tisdagen 14.11  kl 9.00-11.00                  Högläsning för barn i Tjöck/Kristinestads skola

Onsdagen 15.11 kl 9.40-11.00                 Högläsning för barn i Härkmeri skola     

Fredagen 17.11 kl 15.00-16.00                Högläsning för barnfamiljer på persiska/dari

Nordenmedlemmar medverkar med högläsning.

Biblioteksveckan ordnas samtidigt i hela norden och veckans mål är att manifestera högläsning i nordisk berättartradition och litteratur.  Sagor har ofta ett tydligt budskap som behandlar olika moraliska frågor. Genom att barnen får möta olika karaktärer med olika karaktärsdrag får de träna sig i hur de kan bemöta människor.


Finsk-svenska handelskammaren, VD Kjell Skoglund, ordnar ett jubileumsseminarium 22-24.11.2017

på Silja Serenade, från Helsingfors till Stockholm.  Annons har ingått i tidningen Syd-Österboten 14.9.2017, Sydins sommarbilaga samt information finns på hemsidan www.finsve.com

Intresserade nordenaktivister kan anmäla sig direkt till Finsk-svenska handelskammaren.

Gratis buss ordnas från Österbotten till Helsingfors. Seminariet kostar 90 € och bussen är gratis. 22.11. går bussen fr. Tjöck, Tinka kl. 9.00, Lappfjärd ABC kl. 9.05 samt tillbaka fr. Helsingfors kl.10.30 , 24.11.2017.

                            

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki
 

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki on kaksikielinen aatteellinen yhdistys, joka haluaa antaa tietoja Pohjolasta järjestämällä toimintaa kaiken ikäisille. 
153 jäseninen yhdistys on piirin suurimpia.

Järjestämme luentoja, kulttuurimatkoja lähiympäristöön ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ystävyyskuntiemme kanssa. Koulut osallistuvat toimintaan kirjastoviikolla ja liiton kouluissa järjestämään toimintaan.
Pohjola on meille tärkeä eurooppalaisesta ja globaalisesta näkökulmasta katsoen.

Ota yhteyttä ja tule mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön!

Höger spalt

Kontaktuppgifter - Yhteystiedot

Ordförande - Puheenjohtaja
Lisbeth Saxberg-Blomkvist
lisbeth.saxberg.blomkvist (at) gmail.com

Viceordförande - Varapuheenjohtaja
Tommy Englund
tommy.englund9012 (at) gmail.com

Sekreterare - Sihteeri
Jessica Bårdsnes
jessica.bardsnes (at) krs.fi

Kassör - Rahastonhoitaja
Marina Wiklund

Sari Länsivuori-Laine, kouluvastaava suomenkielinen koulu
Carina Österback-Ragnäs, skolrepresentant svenska skolväsendet
Börje Enlund, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Roy Hedman, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Carola Malmberg, styrelsemedlem - hallituksen jäsen

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI

Kristinestads Rotaryklubb rf - Kristiinankaupungin Rotaryklubi ry

Välkommen på klubbmöte - Tervetuloa klubikokoukselle 19.9.2017 klo 18.00 Hotel Kristina- Kristinestad / Kristiinankaupunki Puhuja- Talare Kjell Skoglund
57300_t.jpg

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI Årsmöte 23.3.2017 Förbundets aktiviteter Friluftsdag på Bötombergen 20.5.2017 Vänortsmötet 2017 i Sala