Vänster spalt

Pohjola-Norden i Kristinestad

Pohjola-Norden i Kristinestad är en tvåspråkig ideell förening som vill sprida nordisk information genom aktiviteter för alla åldrar som är intresserad av Norden. 
Föreningen är en av de största föreningarna i distriktet med ett antal på 153 medlemmar.

Vi ordnar aktiviteter som föreläsningar, kulturresor i närmiljön och har ett aktivt vänortssamarbete. Skolorna engageras via bibilioteksveckan och genom förbundets skolverksamhet.
Nordens betydelse är för oss viktig från europeisk och global synvinkel.

Ta gärna kontakt och kom med i det nordiska arbetet!

Händelser:

Medlemsresa till Helsingfors 13-14.4.2018

Fredag 13.4.2018

7.00               Start från Kristinestads busstation
12.00             Hanaholmens kulturcentrum i Esbo: Lunch och information + rundvandring.        Gunvor Kronman fr. Lappfjärd är VD för Hanaholmen.
14.30             Träff med riksdagsledamot Mats Nylund i riksdagens infopunkt

------------------Inkvartering – Hotell Simonkenttä i centrum av Helsingfors (fint hotell)--------
19.00             Middag på Sveriges ambassad, Sveriges ambassadör Anders Ahnlid.
                      Klädkod: Kavaj eller kostym.

Lördag 14.4.2018

Förmiddag    Besök på Nordisk kulturkontakt, Nordens institut NIFIN (eller annat program + fritid)
ca kl. 13.00   Hemfärd
 

Var och en betalar hotellövernattningen. Priset 119 € för ett dubbelrum.

I deltagaravgiften 25 € /person ingår: Bussresa, lunch på Hanaholmen, middag på Sveriges ambassad.

Finsk-svenska handelskammarens VD Kjell Skoglund har varit med och planerat programmet och deltar även i de olika aktiviteterna i Helsingfors.

(Rätt till ändringar i programmet, lördag).

Anmälan senast 15.3.2018; lisbeth.saxberg.blomkvist@gmail.com eller per tel. 0408408585.
 

Årsmöte
onsdagen den 14.3.2018 på Kulturhuset Dux. Vi återkommer med namn på föreläsare och tidpunkt i ett senare skede.

                            

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki
 

Pohjola-Norden Kristiinankaupunki on kaksikielinen aatteellinen yhdistys, joka haluaa antaa tietoja Pohjolasta järjestämällä toimintaa kaiken ikäisille. 
153 jäseninen yhdistys on piirin suurimpia.

Järjestämme luentoja, kulttuurimatkoja lähiympäristöön ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ystävyyskuntiemme kanssa. Koulut osallistuvat toimintaan kirjastoviikolla ja liiton kouluissa järjestämään toimintaan.
Pohjola on meille tärkeä eurooppalaisesta ja globaalisesta näkökulmasta katsoen.

Ota yhteyttä ja tule mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön!

Höger spalt

Kontaktuppgifter - Yhteystiedot

Ordförande - Puheenjohtaja
Lisbeth Saxberg-Blomkvist
lisbeth.saxberg.blomkvist (at) gmail.com

Viceordförande - Varapuheenjohtaja
Tommy Englund
tommy.englund9012 (at) gmail.com

Sekreterare - Sihteeri
Jessica Bårdsnes
jessica.bardsnes (at) krs.fi

Kassör - Rahastonhoitaja
Marina Wiklund

Sari Länsivuori-Laine, kouluvastaava suomenkielinen koulu
Carina Österback-Ragnäs, skolrepresentant svenska skolväsendet
Börje Enlund, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Roy Hedman, styrelsemedlem - hallituksen jäsen
Carola Malmberg, styrelsemedlem - hallituksen jäsen

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI

Kristinestads Rotaryklubb rf - Kristiinankaupungin Rotaryklubi ry

Välkommen på klubbmöte - Tervetuloa klubikokoukselle 19.9.2017 klo 18.00 Hotel Kristina- Kristinestad / Kristiinankaupunki Puhuja- Talare Kjell Skoglund
57300_t.jpg

MEDLEMSBREV

POHJOLA-NORDEN I KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI Årsmöte 23.3.2017 Förbundets aktiviteter Friluftsdag på Bötombergen 20.5.2017 Vänortsmötet 2017 i Sala