Verksamhetsplan 2020

09.10.2020 kl. 15:31
Pohjola-Norden i Kristinestad godkända verksmamhetsplan i sin helhet

Revidering av verksamheten i verksamhetsplanen för Pohjola-Norden i Kristinestad-Kristiinankaupunki rf år 2020

Inför årsmötet 17.9.2020

Förklaring: Föreningens årsmöte skulle ha hållits 22.3.2020. På grund av Covid-19 (coronaviruset i världen) så måste årsmötet skjutas upp till ett senare tillfälle.

Från statligt håll har meddelats att föreningarna skall hålla sina årsmöten för utgången av september månad 2020.

Följande aktiviteter som fanns i verksamhetsplanen inför årsmötet 22.3.2020 har inte kunnat förverkligas:
1. Årsmötet 22.3.2020
2. Kulturresa i närmiljön till Lauhanvuori 21.5.2020
samt
Besök av Seinäjokinejden, Lappo och Närpes nordenföreningar 5.9.2020 i samband med Gammaldags Torgdag
Motivering: Coronaviruset och myndigheternas direktiv

Gemensam julfest dec. 2020 har diskuterats med föreningarna i Kristinestad; Pohjola-Norden, Lions, Zonta och Rotary. I dec. 2019 hölls en gemensam julfest, som var lyckad. Diskussioner har först om julfest skall ordnas även detta år. Nu är det osäkert p.gr.av. Corona.

Förbundsmöte fred. 16.10.2020 – distanspunkter bl.a. i Vasa. Från föreningen deltar 1 delegat samt ev 1 ersättare.(möjlighet till två deltagare – ordinarie har beslutanderätt)

Bidrag som beviljats:
Från förbundet
500 € för filmförevisning
150 € för guidning (Lauhanvuori)
100 € för Nordens dag, nordiskt café
100 € för Litteraturveckan
350 € från Bygdepengen (skolelever)